Oddlužení

V advokátní kanceláři Luštík & Luštíková jsme připraveni Vám pomoci s řešením Vašich závazků.

 

Situace, kdy nejste schopni řádně plnit své závazky je velmi nepříjemná a stresující, nicméně je třeba pokusit se ji řešit. V advokátní kanceláři Luštík & Luštíková Vám provedeme analýzu Vaší situace se zaměřením na oprávněnost nároků, které vůči Vám Vaši věřitelé uplatňují.

 

Dále jsme připraveni zastoupit Vás při jednání s Vašimi věřiteli o způsobu splacení Vašich dluhů, jakož i v případných soudních řízeních, které by proti Vám Vaši věřitelé vedli.

Oddlužení, neboli tzv. osobní bankrot

Potřebujete se oddlužit, tedy projít tzv. osobním bankrotem? Pomůžeme Vám. Významnou část agendy advokátní kanceláře Luštík & Luštíková tvoří činnost insolvenčního správce, jímž je Mgr. Jana Luštíková již od 31.5.2012. Díky tomu máme nejen hluboké znalosti problematiky insolvenčního práva, ale i bohaté zkušenosti s jeho praktickou aplikací.

 

Oddlužení je takovým řešením Vašeho úpadku, který Vám umožní to, abyste se po jeho splnění vrátili do normálního ekonomického života a nebyli tak nuceni být natrvalo součástí šedé ekonomiky nebo čelit neustávajícím exekucím.

 

Insolvenční řízení je zejména na svém počátku formálně velmi náročné a současně je svázáno striktními lhůtami k učinění úkonů či jejich doplnění, přičemž jejich nedodržení může vést nejen k odmítnutí věci, ale i ke značně nežádoucímu důsledku, jímž je prohlášení konkursu na Váš majetek, tedy k řešení, které Vaši obtížnou ekonomickou situaci nevyřeší, ale naopak znamená vznik nových závazků.

 

Insolvenční návrh je třeba podat na stanoveném formuláři a musí vedle obecných náležitostí podání soudu obsahovat zejména vylíčení skutečností osvědčujících úpadek či hrozící úpadek dlužníka ve smyslu ust. § 3 insolvenčního zákona. K insolvenčnímu návrhu je pak třeba přiložit listiny, které tvrzený úpadek či hrozící úpadek dokládají, listiny dokládající jednotlivé závazky, insolvenčním zákonem stanovené seznamy, jakož i další listiny stanovené v jednacím řádu pro insolvenční řízení. Vedle toho je třeba doložit i vyživovací povinnosti a jejich případně specifikované výše.

 

V advokátní kanceláři Luštík & Luštíková Vám danou problematiku podrobně objasníme, vyhodnotíme Vaší ekonomickou situaci, a to právě s ohledem na možnost Vašeho oddlužení a v případě, že bude možné řešit Vaši situaci oddlužením, zpracujeme Vám insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a to včetně jeho příloh.

Vyřešíme:

  • celkovou analýzu situace
  • přípravu návrhu na povolení oddlužení - „osobní bankrot“
  • přípravu zákonných příloh insolvenčního návrhu

     

 

Položky označené * jsou povinné.

Zavoláme Vám

Zadejte Vaše telefonní číslo a my se Vám obratem ozveme.

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář

Luštík & Luštíková

Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové

 +420 774 130 081, +420 731 624 277
recepce@hkadvokati.cz

 

 

 

© 2015, HK-Advokati.cz
Webové stránky vytvořilo www.eStudio.czWebdesign & SEO | Postaveno na Reflex CMS